Erasmus+ Sport: Neprofitni europski sportski događaji (projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus+ Sport pod naslovom „Neprofitni europski sportski događaji“.

Opći ciljevi su:
·         volontiranje u sportu;
·         društveno uključivanje kroz sport;
·         rodna ravnopravnosti u sportu;
·         tjelesne aktivnosti koje doprinose zdravlju čovjeka;
·         uvođenje Europskog tjedna sporta.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta, na primjer:
·         javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         koordinator nacionalnog događaja koji se organizira u okviru europskog događaja u području sporta;
Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.
Napomena: Na sportskom događaju moraju sudjelovati sudionici iz najmanje 3 različite Programske zemalje.

Prihvatljive aktivnosti su:
·         priprema događaja;
·         organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere uoči događaja;
·         organizacija događaja;
·         organizacija pratećih aktivnosti pored samog sportskog događaja (konferencije, seminari);
·         provedba dodatnih aktivnosti (evaluacija, izrada budućih planova);
·         komunikacijske aktivnosti povezane s temom događaja.

Ukupni iznos osiguran u fondu za Erasmus+ Sport iznosi 16.800.000,00 eura, dok je najveći iznos potpore za ovaj natječaj 300.000,00 eura. Stopa sufinanciranja iznosi 80%.

Rok za predaju prijedloga je do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati.

2. Erasmus+ Sport: Suradnička partnerstva (projekti koji su povezani s Europskim tjednom sporta)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus+ Sport pod naslovom „Suradnička partnerstva“.

Opći ciljevi su:
· poticati na sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore uvođenju Europskog tjedna sporta;
· poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti;
· promicati dvojne karijere sportaša, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša;
· borba protiv dopinga, naročito u rekreativnom okruženju;
· borba protiv namještanja utakmica, naročito u vidu pružanja potpore u sprječavanju, podizanju svijesti i uspostavljanju suradnje među dionicima;
· promicati volonterske aktivnosti u sportu;
· pružiti potporu inovativnim i edukativnim pristupima u sprječavanju nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu;
· poboljšati dobro upravljanje u sportu;
· poticati društvenu uključenost i jednakost prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer:
·         javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija;
·         sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini;
·         nacionalna sportska liga;
·         sportski klub;
·         organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše;
·         organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.);
·         organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“;
·         organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti;
·         organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena;
·         organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.
Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.

Prihvatljivi partneri: Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 5 organizacija iz 5 različitih Programskih zemalja.

Prihvatljive aktivnosti su:
· umrežavanje ključnih dionika;
· razvoj, identifikacija, promidžba i razmjena dobre prakse;
· priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata;
· aktivnosti za jačanje kompetencija multiplikatora u području sporta i za razvoj praćenja i utvrđivanja mjerila za pokazatelje, posebno u vezi s promicanjem etičkog ponašanja i etičkih kodeksa među ljudima u sportu;
· aktivnosti podizanja svijesti o vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba;
· aktivnosti za promicanje sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
· aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.);
· konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti.

Ukupni iznos osiguran u fondu za Erasmus + Sport iznosi 16.800.000,00 eura, dok visina potpore za ovaj natječaj iznosi najviše do 150.000,00 eura. Stopa sufinanciranja je 80%.

Rok za predaju prijedloga je do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati.

3. Erasmus+ Sport: Neprofitni europski sportski događaji (projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) objavila je poziv na podnošenje prijedloga za 2016. godinu u okviru programa Erasmus+ Sport pod naslovom „Neprofitni europski sportski događaji“.

Opći ciljevi su:
·         volontiranje u sportu;
·         društveno uključivanje kroz sport;
·         rodna ravnopravnosti u sportu;
·         tjelesne aktivnosti koje doprinose zdravlju čovjeka;
·         uvođenje Europskog tjedna sporta.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta, primjerice:
·         javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
·         koordinator nacionalnog događaja koji se organizira u okviru europskog događaja u području sporta.
Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.
Napomena: Na sportskom događaju moraju sudjelovati sudionici iz najmanje 12 različitih Programskih zemalja.

Prihvatljive aktivnosti su:
·         priprema događaja;
·         organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere uoči događaja;
·         organizacija događaja;
·         organizacija pratećih aktivnosti pored samog sportskog događaja (konferencije, seminari);
·         provedba dodatnih aktivnosti (evaluacija, izrada budućih planova);
·         komunikacijske aktivnosti povezane s temom događaja.

Ukupni iznos osiguran u fondu za Erasmus + Sport iznosi 16.800.000,00 eura, dok visina potpore za ovaj natječaj može iznositi najviše 500.000,00 eura. Stopa sufinanciranja iznosi 80%.

Rok za predaju prijedloga je do 21.siječnja 2016. godine do 12:00 sati.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)