Grad Zagreb je objavio ,,Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva“!

21.11.2016. godine Grad je Zagreb objavio javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva. Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog javnog natječaja su potpore male vrijednosti. Zahtjevi za dodjelu potpore za razvoj društvenog poduzetništva mogu se podnositi u roku od 18 dana od dana objave ovoga javnog natječaja na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 1.7. Potpore za društveno poduzetništvo.

Opći cilj Mjere je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.
Korisnici potpora moraju djelovati kao društveni poduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružaju usluge ili obavljaju umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Korisnici potpora mogu biti:
1. socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:
– obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti;
– uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,
2. trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.
Prihvatljive aktivnosti su:
1. Ulaganje u prostor – unutarnje uređenje poslovnog prostora;
2. Ulaganje u nabavu/prilagodbu opreme – nabava opreme, alata i inventara; nadogradnja i prilagodba strojeva i opreme (npr. za rad osoba sa invaliditetom);
3. Ulaganje u nabavu sirovina i repromaterijala – nabava sirovina i repromaterijala;
4. Marketinške aktivnosti – izrada marketinškog plana; izrada promotivnog materijala i web stranica.

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje. Potpore se mogu odobriti za najviše jedan projekt godišnje.

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 19.12.2016. godine.

Više informacija o natječaju pronađite ovdje!

 

Izvor:http://www.eu-projekti.info/

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)