Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu.

Korisnici potpora su:

  • mikro, mala i srednja trgovačka društva,
  • obrti,
  • zadruge,
  • djelatnosti slobodnih zanimanja i
  • fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba.

Visina potpore ovisi o ukupno utvrđenom broju bodova prema kriterijima iz Pravilnika o dodjeli financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu.
Najviši pojedinačni iznos potpore je 50.000,00 kuna.
Ako je iznos potpore naveden u prijavi niži od iznosa utvrđenog u skladu s navedenim kriterijima, podnositelju prijave dodijelit će se iznos koji je zatražen u prijavi.
Isti korisnik u jednoj kalendarskoj godini za više programa/projekata može ostvariti potporu do najviše 200.000,00 kuna.

Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2015. godine.

Prijave se dostavljaju Povjerenstvu, putem Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Ured), s naznakom „Prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu – ne otvaraj“ i to:

poštom na adresu:

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

ili osobno:

U PISARNICI GRADSKE UPRAVE, Prizemlje

Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Za sve dodatne informacije potrebno je poslati upit na e-mail adresu turizam@zagreb.hr.

Više informacija o natječaju možete pronaći na :

http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=75400

 

 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)