Javni poziv za kreiranje socijalnih politika koje podupiru reformu socijalnih usluga

Opći cilj poziva za dostavu projektnih prijedloga je poticanje stvaranja inovacijskih politika u organiziranju i isporučivanju socijalnih usluga usmjerenih prema uključivanju korisnika na tržište rada.
Inovativne politike trebale bi se usredotočiti na integriranu isporuku takve vrste socijalnih  usluga.
Poziv će tako poduprijeti provedbu Preporuke o aktivnom uključivanju i Socijalnog investicijskog paketa i narednu inicijativu o integraciji dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada.

Ovaj poziv podržava inovacije politika za implementaciju u manjem opsegu i pod uvjetima koji omogućavaju mjerljivost njihovih učinaka, jer se prije učinci trebaju dokazati relevantnima prije nego što se implementacija ponovi u većem opsegu.
To omogućava stvarateljima politika i pružateljima socijalnih usluga da prikupe potrebne dokaze o učincima svake pojedine inovacijske politike, i da utvrde koje su od njih funkcionalne.

Specifični cilj odnosi se na dodjelu sredstava projektima koji će omogućiti testiranje inovativnih rješenja socijalne politike za integrirane socijalne usluge usmjerene prema uključivanju na tržište rada, i koji će omogućiti procjenu očekivanih učinaka.

Prijavitelji su konzorciji dionika, a partneri javne i fizičke osobe, odnosno neprofitne organizacije, svi iz zemalja sudionica Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije.

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju posvećivanje posebne pozornosti na ranjive skupine (poput mladih); promicanje jednakosti između žena i muškaraca; smanjenje diskriminacije na osnovi spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije; promicanje visokokvalitetnog i održivog zapošljavanja, osiguravanje odgovarajuće socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Ukupan indikativan budžet sufinanciranja iznosi 10.800.000,00 eura. Najmanji mogući iznos potpore unutar ovog poziva je 750.000,00 eura, a najviši 2.000.000,00 eura. Stopa sufinanciranja iznosi maksimalno 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Komisija zadržava pravo da ne rasporedi čitav iznos predviđen budžetom.

Svu dokumentaciju možete preuzeti ovdje :

Annex 3- GAAMB-Action with multiple beneficiaries-EN

Annex 4 – Final technical report template

Annexe 2 – Methodological reference document -Testing social policy innovation

Annexe 1 – VP-2015-011 EN Financial guidelines (1)Annexe 2 – Methodological reference document -Testing social policy innovationGRANT APPLICATION FORMVP-2015-011 – EN – FINAL

VP-2015-011 – EN – FINAL

Rok za prijavu je 16.10.2015.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)