Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU: Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Opći cilj je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj je pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora:
·         investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine;
·         potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture;
·         regionalne potpore za ulaganje.

Ovaj Poziv podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):
·         Grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
·         Grupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prihvatljivi prijavitelji su :
1.      Tijela javne vlasti, što uključuje između ostalog:
·         tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13);
·         jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
·         institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.);
·         ostala tijela javne vlasti prema indikativnom popisu dostupnom ovdje.
2.      Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Potencijalni partneri na projektima u sklopu ovog Poziva su:
·         tijela javne vlasti (ako isti nisu ujedno i prijavitelji);
·         vlasnici kulturnih dobra (ako isti nisu ujedno i prijavitelji);
·         mali i srednji poduzetnici;
·         organizacije civilnog društva.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog trajno otvorenog Poziva su:
Grupa aktivnosti A):
·  priprema studijske dokumentacije;
·  priprema projektne dokumentacije.
Grupa aktivnosti B):
·  zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući      opremanje);
·  rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu                   kulturno dobro) uključujući opremanje;
·  razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini;
·  promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos bespovratnih sredstava ovog trajno otvorenog Poziva je 380.000.000,00 kuna.
·  20% sredstava od ukupne financijske alokacije odnosno 76.000.000,00 kuna dodijelit će se za projektne prijedloge za grupu aktivnosti A);
· 80% sredstava od ukupne financijske alokacije odnosno 304.000.000,00 kuna dodijelit će se za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B).
Grupa aktivnosti A)
·  najniži iznos 500.000,00 kuna;
·  najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
·  najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
·  najviši iznos 100.000.000,00 kuna.
Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000,00 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava. Prijedlozi će se primati od 6. prosinca 2015. godine s krajnjim rokom dostave:
·   do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A);
·   do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za grupu aktivnosti A) možete preuzeti ovdje.
Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za grupu aktivnosti B) možete preuzeti ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)