Ministarstvo zdravlja: Natječaji za udruge za prijavu projekata iz područja psihosocijalne potpore

Ministarstvo zdravlja objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu.

Predmet Natječaja za prijavu prijedloga projekata iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu  je prikupljanje i provedba pisanih prijedloga projekata udruga s područja zdravlja za dodjelu financijskih sredstava, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje od 2013.-2015., Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Nacionalnom programu za rijetke bolesti 2015.-2020., Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka vrata maternice i Zakonu o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/2004).

Opći cilj ovog natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi ovog natječaja su unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti te unapređenje zdravlja vulnerabilnih skupina kroz potporu udrugama u provođenju projekata koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti.

U okviru ovog natječaja podržati će se projekti udruga koje djeluju na području zdravlja u RH u slijedećim prioritetnim područjima:

  1. psihosocijalna potpora oboljelima od malignih bolesti
  2. psihosocijalna potpora oboljelima od kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti te unaprjeđenje zdravlja vulnerabilnih skupina

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.800.000,00 kuna.

  • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 kn
  • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 100.000,00 kuna

Rok za podnošenje prijava projekata je 17. lipnja 2015. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)