Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Opći cilj je doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Specifični cilj je povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta u stopostotnom javnom vlasništvu, odnosno 1. Sveučilište u Zagrebu 2. Sveučilište u Rijeci 3. Sveučilište u Splitu 4. Sveučilište u Zadru 5. Sveučilište u Dubrovniku 6. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 7. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 8. Veleučilište u Požegi 9. Veleučilište “Lavoslav Ružička” Vukovar 10. Veleučilište u Šibeniku 11. Međimursko veleučilište u Čakovcu 12. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 13. Visoko gospodarsko učilište, Križevci.

Prihvatljivi partneri moraju biti registrirani za rad/djelovanje u Republici Hrvatskoj kao javna ustanova Studentski centar ili osnovani od pravne osobe koja zadovoljava uvjete prihvatljivosti za prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti podijeljene su dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
·         Podskupina 1 – Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
·         Podskupina 2 – Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 934.000.000,00 HRK, od čega je iznos sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 793.900.000,00 HRK (85%), a iznos nacionalnih sredstava 140.100.000.00 HRK (15%). Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu je 7.600.000,00 HRK. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iz podskupine 1 je do ukupno 225.000.000,00 HRK i do 240.000,00 HRK(uključujući PDV) jediničnog troška po krevetu, te za podskupinu 2 do ukupno 230.000.000,00 HRK i do 70.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po obnovljenom krevetu.

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 18. rujan 2015. godine.

Više o svemu saznajte ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)