Poziv na javnu raspravu o potpori provedbi politike za integraciju migranata

U srijedu, 8. studenoga 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Kuće Europe, Zagreb, A. Cesarca 4., održat će se javna rasprava s ciljem prezentacije rezultata evaluacije provedbenog okvira integracijske migracijske politike u Republici Hrvatskoj. Javna rasprava se provodi u okviru projekta „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“ koji Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi u suradnji s Projektnim konzorcijem koji čine WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o. Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije za hrvatsku IPA 2012.

Opći je cilj projekta razvoj sveobuhvatnog okvira za unapređenje provedbe, praćenja provedbe i mjerenje učinkovitosti/svrsishodnih mjera integrativne migracijske politike u RH. Svrha projekta je provedba potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web sučelja za praćenje provedbe akcijskog plana za integraciju migranata kako bi se osiguralo unapređenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih, te stvorio prostor za vrednovanje (evaluaciju) učinka integrativne migracijske politike.

U okviru aktivnosti projekta provedena je evaluacija provedbenog okvira integracijske migracijske politike u Republici Hrvatskoj. Informacije su prikupljene od više od šezdeset osoba koje su sudjelovale u intervjuima i u fokusnim skupinama u Zagrebu, Kutini, Rijeci i Splitu te su analizirane u kontekstu postojećih dokumenata i mehanizama u EU i u Hrvatskoj. Nadamo se da će saznanja iz evaluacije pomoći u definiranju budućih strategija te u učinkovitom planiranju i provedbi aktivnosti kako bi sredstva namijenjena integraciji bila utrošena na što je moguće bolji način, a napori brojnih institucija, inicijativa i pojedinaca dali što je moguće bolje rezultate i za pojedince kojima su ti napori usmjereni i za hrvatsko društvo u cjelini.

Tijekom rasprave svim sudionicima će biti osigurani materijali i osvježenje tijekom pauze te ručak. Organizator pokriva putne troškove (isključivo troškove javnog prijevoza) te troškove jednog noćenja s doručkom za sve sudionike čije je sjedište udaljeno od mjesta održavanja javne rasprave više od 250 km.

Za sudjelovanje na javnoj raspravi obavezne su prijave: mirna.protulipac@wyg-ta.eu

Program Prijavnica

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)