Ured za udruge objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2015.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, zatim one koje djeluju u svojstvu partnera na projektu te ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Prijava za sufinanciranje podnosi se na propisanom obrascu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku – na CD-u.

U tijeku kalendarske 2015. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje, koje su dostupne na stranicama Ureda za udruge.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2015. godine.

Više informacija, kao i sve potrebne obrasce, adresu za podnošenje prijava i upute za prijavitelje možete pronaći na stranicama Ureda za udruge.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)