Ured za udruge započeo prikupljanje podataka o financiranju programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora putem informacijskog sustava e-IzvještavanjeOCD

Ured za udruge će tijekom srpnja prikupljati izvješća davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem informacijskog sustava e-IzvještavanjeOCD.

U okviru svojih nadležnosti Ured za udruge već devetu godinu zaredom prikuplja i obrađuje podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, obveznici primjene Uredbe su:

  • tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije)
  • uredi i tijela Vlade Republike Hrvatske
  • druge javne institucije (javne zaklade, fondovi, zavodi, agencije, turističke zajednice kada dodjeljuju sredstva iz javnih izvora i sl.)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije, gradovi i općine)
  • javna trgovačka društva (trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedne ili više JLP(R)S, bez obzira na vlasničke udjele i obvezu podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti)
  • druge pravne osobe ako su dodjeljivale javna sredstva za projekte i programe udruga (sportske zajednice, vatrogasne zajednice, zajednice tehničke kulture i sl.)

Svi obveznici primjene Uredbe dužni su Uredu za udruge dostaviti Izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora u 2015. godini za projekte i programe od interesa za opće dobra koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva.

Ured za udruge je u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2016. godini pokrenuo nadogradnju informacijskog sustava Potpora_plus koji su do sada koristila samo tijela državne uprave, putem kojeg će se dostavljati i obrađivati podaci o provedenim postupcima i dodijeljenim sredstvima u 2015. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz javnih izvora, bez obzira na način i svrhu dodjeljivanja.

U odnosu na dosadašnji način izvještavanja, obrasci Detaljnog izvješća su standardizirani i djelomično izmijenjeni sukladno Uredbi, dok je obrazac Upitnika znatno izmijenjen i prilagođen Uredbi.

Davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora informacijskom sustavu e-IzvještavanjeOCD pristupaju s korisničkim imenom i lozinkom koje su im dostavljene tijekom posljednjih dana.

Izvješća će se prikupljati tijekom srpnja, nakon čega slijedi obrada i analiza podataka. Rezultate ćemo objediniti i nakon usvajanja na Vladi Republike Hrvatske objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge u obliku Izvješća o financiranju programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2015. godini.

 

 

Izvor:https://udruge.gov.hr

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)