Zaklada “Kultura nova” objavila je poziv na sudjelovanje na radnom skupu “Prema institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara”

Zaklada “Kultura nova” organizira radni skup “Prema institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara” koji će se održati u prostorima HAZU Gliptoteka u Zagrebu od 12. do 15. studenog 2015. godine.

Radni skup je zamišljen kao intenzivni interaktivni četverodnevni program namijenjen predstavnicima društveno-kulturnih centara utemeljenih na civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju, kako onim postojećim tako i onima koji se tek trebaju uspostaviti. Svrha Skupa je unapređenje postojećih i razvoj novih modela društveno-kulturnih centara, povezivanje postojećih i nastajućih društveno-kulturnih centara te rasprava o potrebnim transformacijama u polju kulturne politike koje će osigurati institucionalni pluralizam.

Na ovaj javni poziv prijavu mogu uputiti postojeći i nastajući društveno-kulturni centri.

a) Prijavu za postojeće društveno-kulturne centre može uputiti savez udruga registriran u Republici Hrvatskoj ili neformalna mreža organizacija civilnog društva uz uvjet da je:

  • društveno-kulturni centar smješten u prostoru koji je u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • društveno-kulturni centar utemeljen na partnerstvu između saveza udruga i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javne ustanove
  • društveno-kulturni centar utemeljen na modelu sudioničkog upravljanja

Ako društveno-kulturnim centrom upravlja pravni subjekt koji su zajednički osnovali savez udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pozivaju se savezi da na Skup prijave i predstavnike te institucije.

b) Prijavu za nastajuće društveno-kulturne centre može uputiti savez udruga registriran u Republici Hrvatskoj ili neformalna mreža organizacija civilnog društva uz uvjet da:

  • savez / neformalna mreža zagovara smještanje društveno-kulturnog centra u prostor koji je u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • savez / neformalna mreža zagovara uspostavljanje društveno-kulturnog centra koji će biti utemeljen na civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju

Sudjelovanje na Skupu je besplatno, a Zaklada će pokriti putne troškove (put, smještaj u dvokrevetnim sobama i prehranu) za najviše 5 predstavnika svakog postojećeg društveno-kulturnog centra i najviše 2 predstavnika institucije koju su osnovali savez i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te najviše 3 predstavnika saveza / neformalne mreže koja zagovara uspostavljanje društveno-kulturnog centra.

Prijava se podnosi isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade “Kultura nova”:

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za podnošenje prijava je 6. listopada 2015.

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o odabiru sudionika Skupa najkasnije do 15. listopada 2015. godine na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Sva dodatna pitanja možete uputiti na e-adresu: info@kulturanova.hr

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)