DSPF: Otvoreni poziv za prijavu projekata unutar EUSDR

Dunavski fond za strateške projekte je novi subjekt koji ima svrhu potpore u provedbi međudržavnih strateških projekata usklađenih s ciljem Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), uz dodatnu vrijednost povezivanja u sklopu politike proširenja/susjedstva. Stoga je objavljen je iskaz interesa u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte koji sufinanciraju EU i Grad Beči povezanim subjektom EuroVienna u uskoj suradnji.

Predviđeno je financiranje 10 do 12 projekata, čije trajanje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. S obzirom na postupak selekcije prijavljenih projekata, planira se da projekti počnu s provedbom potkraj 2017 godine (listopad).

Predviđa se financiranja pojedinačnog projekta u iznosu od  70.000 do 100.000 eura, budući da je ukupni financiranja u sklopu ovog poziva je oko milijun eura.

Projekt predviđa parterstvo s najmanje jednim partnerom, a propisani su uvjeti za nositelja, kao i za partnere, pa su prihvatljivi oni partneri koji su

– javne i privatne organizacije/tijela s pravnom osobnošću iz sljedećih kategorija:

  • nacionalne, regionalne i lokalne vlasti
  • mala/srednja poduzeća/start-upovi,
  • akademska zajednica i sveučilišta (osobito su istaknuta istraživanja primijenjena u praksi),
  • udruge i socijalni partneri.

Uvjeti na koje mora odgovoriti projektna prijava kako bi bila prihvatljiva za financiranje:

  • treba odgovoriti na stvarne potrebe Podunavlja
  • nisu prethodno financirana
  • ne uklapaju se u neki drugi regionalni ili EU program
  • važna je održivost i moraju biti jasno strateški usmjereni

Glavni partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u podunavskoj regiji, a projektni ili strateški partneri (nisu obavezni u ovoj prijavi te ne mogu koristiti financijska sredstva iz ovog programa) mogu biti i iz Jadransko-jonske regije (npr. Grčka i Italija, osim EUSDR zemalja), uz uvjet da partnerstvo mogu sklopiti organizacije iz najmanje dvije zemlje.

Prijave su otvorene do sredine veljače 2017. godne, a više informacija o prijavi, kao i svu projektnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Dunavskog fonda za strateške projekte (DSPF).

Plan budžeta

Izjava o partnerstvu

Prijavni obrazac A

Prijavni obrazac B

Pravila prihvatljivosti projektnih troškova

Upute za prijavitelje

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)