Kandidati za članove/zamjenike članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva

Rezultati glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. – 2019.

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. – 2019. objavljenog 20. lipnja 2016. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo zaključno do 5. srpnja 2016.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 11. i 12. srpnja 2016. te je utvrdilo da je pristigao ukupno 601 glasački listić od čega 485 važećih i 116 nevažećih.
Prema broju dobivenih glasova u 13 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:

 1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja

za članicu: Eli Pijaca Plavšić
za zamjenicu članice: Marina Dimić Vugec

 1. Djelovanje mladih

za članicu: Monika Pažur
za zamjenika članice: Darko Čop

 1. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata

za člana: Igor Tkalec
za zamjenika člana: Dražen Šantić

 1. Kultura

za članicu: Miljenka Buljević
za zamjenika članice: Tomislav Domes

 1. Skrb o djeci

za člana: Boris Vujnović
za zamjenicu člana: Matea Čondić

 1. Skrb o osobama s invaliditetom

za članicu: Mira Anić
za zamjenicu članice: Andreja Veljača

 1. Socijalna skrb

za članicu: Vesna Krivošić
za zamjenicu članice: Maja Antonić

 1. Sport

za članicu: Janja Ricov
za zamjenicu članice: Suzana Šop

 1. Tehnička kultura:

za člana: Krešimir Čanić
za zamjenika člana: Mladen Plazibat

 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava

za članicu: Emina Bužinkić
za zamjenika člana: Ivan Novosel

 1. Zaštita okoliša i održivi razvoj

za članicu: Željka Leljak Gracin
za zamjenicu članice: Iris Beneš

 1. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja

za članicu: Biserka Stojić
za zamjenicu članice: Suzana Fehlen

 1. Zaštita potrošača

za članicu: Sanja Keretić
za zamjenika članice: Željko Tomašić

Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 116 glasačkih listića ocijenilo nevažećima zbog slijedećih razloga:

 • 11 udruga glasovalo je u dva ili više područja (dostavilo je dva ili više glasačkih listića) i iz tih razloga svi glasački listići tih udruga – ukupno 51 ocijenjeni su nevažećim,
 • 31 glasački listić dostavljen je bez dokaza o području u kojem udruga djeluje (ispisa iz Registra udruga i statuta),
 • na 9 glasačkih listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,
 • 8 glasačkih listića pristiglo je izvan roka,
 • 7 udruga koje su dostavile glasačke listiće nisu uskladile statut sa Zakonom o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanjem,
 • 5 glasačkih listića nije ovjereno pečatom udruge,
 • na 3 glasačka listića zaokruženo je više kandidata/zamjenika,
 • kod 2 udruge koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale.

Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima

Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 5. svibnja 2016. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 20. svibnja 2016. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 25. svibnja 2016. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 12 od 13 područja. Nije pristigla niti jedna kandidatura u  području sporta te je Ured za udruge ponovio  Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva organizacijama koje djeluju u području sporta  do 4. lipnja 2016.
Ured za udruge je 10. lipnja 2016. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Zaprimljen je jedan prigovor, na koji je Povjerenstvo 20. lipnja 2016. odgovorilo da razlozi za prigovor nisu prihvatljivi.
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u sljedećem sazivu.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)