Najava poziva za dostavu projektnih prijedloga “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa”

Na stranicama Europskog socijalnog fonda objavljena je najava poziva za dostavu projektnih prijedloga “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa” u nadležnosti Ureda za udruge.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje: dobro upravljanje

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi); javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu; javne ustanove iz područja zaštite okoliša i prirode; socijalne zadruge registrirane kao neprofitne organizacije; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sažetak: Volonterstvo je jedna od ključnih vrijednosti na kojima počiva društveni razvoj, građansko sudjelovanje, socijalna kohezija i socijalno uključivanje u Republici Hrvatskoj. Unatoč tome, volonterstvo se još uvijek ne ističe kao resurs koji bi se mogao koristiti u javnim ustanovama koje pružaju usluge od javnog interesa. Stoga je, uz aktivnosti usmjerene prema jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva, nužno dodatno osnažiti sposobnosti za menadžment volontera i u javnim ustanovama. Poseban izazov razvoju volonterstva predstavlja razmjerno niska stopa mladih koji volontiraju te će se kroz Poziv financirati projekti kojima će se poticati uključivanje mladih u volontiranje kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

Opći cilj operacije: je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.

Specifični ciljevi operacije:
Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja – organizacija civilnoga društva i javnih ustanova za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa;
Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.
Ciljane skupine: zaposlenici organizatora volontiranja (OCD-a, javnih ustanova), djeca i mladi, volonteri.

Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: Najniža vrijednost potpore unutar 1. i 2. grupe aktivnosti, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore unutar 1. grupe aktivnosti, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, odnosno 1.200.000,00 kn unutar 2. grupe aktivnosti.

Sufinanciranje projekata: nije zatraženo.

Više informacija možete pronaći na stranicama Ureda za udruge.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)