Natječaj: Sposobnosti civilnog društva – Operativne potpore IPA udrugama civilnog društva – Potpora regionalnim tematskim udrugama (EuropeAid/136034/DH/ACT/Multi)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Datum otvaranja natječaja: 23.06.2014.

Rok za prijavu: 22.09.2014.

Iznosi sredstava €: 1.350.000
Prijavitelji: Udruge

Opći cilj ovog natječaja jest postići dinamičnije civilno društvo koje će aktivno sudjelovati u javnim raspravama o demokraciji, ljudskim pravima, socijalnoj uključenosti i vladavini prava te koje će imati dovoljne kapacitete da može utjecati na politiku i donošenje odluka.

Specifični ciljevi natječaja su veći angažman i kapaciteti organizacija civilnog društva te omogućavanje da se glas građana čuje i da mogu utjecati na procese reforme javnog sektora kroz analize, praćenja i zagovaranja. Sve to treba se dogoditi kroz udruživanje u regionalne asocijacije.

 

Više o natječaju pročitajte ovdje:

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/sposobnosti-civilnog-drustva-operativne-potpore-ipa-udrugama-civilnog-drustva-potpora-regionalnim-tematskim-udrugama-europeaid136034dhactmulti

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)