ŠTO NAKON PRIJAVE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Jedno od najčešćih pitanja koje dobivamo od udruga su ona vezana za gospodarske djelatnosti. Što se događa nakon što se prijave gospodarske djelatnosti. Da li se mijenja način izvještavanja, mora li se sastavljati godišnja prijava poreza na dobit, da li udruga postaje obveznik  fiskalizacije.  Premda postoje publikacije u kojima se nalaze odgovori na ovakva i slična pitanja donosimo vam sažeto neke odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Nakon prijave gospodarske djelatnosti bilo da je to dobrovoljna odluka udruge ili odluka nadležnog tijela, poslovanje udruge se dijeli na dva dijela: profitni i neprofitni.

U neprofitni dio ulaze donacije i članarine, dok u profitni dio ulaze prihodi koje je udruga ostvarila obavljanjem prijavljene gospodarske djelatnosti.

Kod predaje godišnjeg financijskog izvještaja udruga mora u izvještaju obuhvatiti i profitni i neprofitni dio.

Najveća novost je ta da kada udruga prijavi gospodarsku djelatnost  mora sastaviti godišnju prijavu poreza na dobit (obrazac PD) koju predaje nadležnoj Poreznoj Upravi (prema mjestu sjedišta udruge) s obračunatim porezom, i to najkasnije 4 mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. Prijava se podnosi na Obrascu PD. PD obrazac

(http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOBIT/PD.pdf) je izvještaj u kojem se navode ukupni prihodi ostvareni obavljanjem prijavljene gospodarske djelatnosti, i rashodi vezani uz obavljanje iste. Razlika prihoda i rashoda predstavlja dobit od gospodarske djelatnosti i na njega se  obračunava 20% poreza koji udruga mora platiti.  Tek nakon što se plati porez na dobit udruga može ta sredstva koristiti za postizanje ciljeva udruge utvrđenih Statutom.

Ono što je slijedeća novost vezana uz to je da udruga u godišnjem financijskom izvješću mora odrediti postotak odnosno „ključ“ obračunavanja koliki dio rashoda se odnosi na obavljanje profitne djelatnosti, a koliki na neprofitni dio, gdje može doći do eventualnih poteškoća zbog toga što PU može ne priznati „ključ“ po kojem je obračunat određeni postotak.

Ulaskom u sustav poreza na dobit, udruga postaje i obveznikom fiskalizacije. Naime ako udruga izlazne račune naplaćuje u gotovini, tada se u njezino poslovanje uvodi fiskalna blagajna, te je onda u skladu s time dužna prilagoditi svoje financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (prilagoditi izlazne račune, , kupiti knjigu računa i ovjeriti je u PU i ostalo…)

 

I na kraju važno je napomenuti da ulazak u sve gore navedene sustave ne znači da udruga postaje obveznik plaćanja PDV-a. Obveznik plaćanja PDV-a udruga postaje ako njen ukupni godišnji prihod od obavljanja gospodarskih djelatnosti prelazi 230 000,00 kn godišnje.

 

Korišteni izvori:

Udruga.hr

Porezni priručnik za udruge

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)