ŠTO TREBAMO ZNATI O ŠKOLSKOM VOLONTIRANJU

Preostalo je još 10-tak dana za prijavu projekata na natječaj „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ raspisan u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4.

Budući da je jedan od specifičnih ciljeva ovog natječaja – Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje – htjeli smo sve vas koji dovršavate vaše projekte još jednom podsjetiti na odredbe Zakona o volonterstvu koji se tiču školskog volontiranja i volontiranja maloljetnih osoba.

Pojam školsko volontiranje predstavlja koncept u kojem škole, kao obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad. Škola može djelovati na nekoliko načina. Kroz promicanje vrijednosti volonterstva na različite načine može učenicima prenijeti pozitivne vrijednosti. Također, može ih informirati o mogućnostima volontiranja i pružiti učenicima podršku kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar škole i izvan nje.

Danas u hrvatskim školama postoje brojni primjeri volontiranja učenika kao što su: vršnjačka podrška u savladavanju nastavnog gradiva, akcije zaštite okoliša i brige o životinjama, humanitarne akcije, posjeti djeci u bolnicama…

 

Također je važno znati da:

  • maloljetna osoba s navršenih 15 godina i starija maloljetna osoba može sklopiti ugovor o volontiranju samo uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili zastupnice.
  • Maloljetna osoba mlađa od 15 godina može biti uključena u obavljanje volonterskih aktivnosti uz uvjet da je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojno obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova ili ustanova socijalne skrbi. U ovom slučaju organizator volontiranja obavezno pribavlja pisanu suglasnost zakonskog/e zastupnika/ce maloljetne volonterke/ra.
  • Maloljetni volonteri smiju volontirati isključivo na aktivnostima primjerenima njihovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i vještinama koje ne predstavljaju rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u ispunjavanju školskih obaveza.
  • Volontiranje maloljetnih volontera obavlja se uz obavezni nadzor organizatora volontiranja, korisnika volontiranja, zakonskog zastupnika ili drugih odraslih osoba.
  • Maloljetne osobe mlađe od 15 godina mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje zakonskog/e zastupnika/ce

Maloljetni volonteri ne smiju:

  • Volontirati izvan granica RH bez suglasnosti zakonskog zastupnika i bez njihove pratnje ili pratnje organizatora volontiranja
  • Dugotrajno volontirati
  • Maloljetne osobe mlađe od 15 godina ne smiju obavljati volonterske aktivnosti između 23:00 sata i 06:00 sati

 

Želimo da nam ovaj natječaj donese puno novih, inovativnih i korisnih volonterskih programa koji će promovirati volonterstvo i uključiti što više ljudi svih dobnih skupina u rad za opće dobro. Svima vama koji pišete svoje projekte još jednom puno sreće na natječaju.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)