Ured za udruge održao konzultacije o natječajima okviru Europskog socijalnog fonda

Ured za udruge Vlade RH održao je 23. travnja 2015. savjetovanje s predstavnicima organizacija civilnog društva o planu natječaja u 2015. godini.

U punoj dvorani Doma Europe okupili su se predstavnici organizacija civilnoga društva iz cijele Hrvatske, a predstavljeni su i potom komentirani sljedeći natječaji koji će se raspisati u okviru ESF-a:

• Podrška volonterskim centrima za provedbu programa edukacije koordinatora volontera u OCD-ima i javnim ustanovama
• Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visoko-školskih ustanova za provedbu programa društveno-korisnog učenja (service learning)
• Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I
• Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I
• Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – faza I

Također su predstavljena i dva dodatna natječaja koje Ured za udruge namjerava raspisati, ali još nisu bili najavljeni:

• Jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu tretmana u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te provedbu postpenalnog prihvata i resocijalizacije
• Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima

Prilikom predstavljanja natječaja predstavnici Ureda za udruge bilježili su sve prijedloge i odgovarali na upite i problemska pitanja predstavnika OCD-a, a također su pozvani svi da dodatna pitanja postave putem e-maila esf@uzuvrh.hr do 28. travnja 2015. godine.

Prezentacija s predstavljanja natječaja Ureda za udruge

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)