Izjava Ministarstva rada o sklapanju ugovora o djelu sa zaposlenicima

Zbog velikog broja upita udruga koje su se u svojem radu susretale s problemom isplate ugovora o djelu za poslove izvan opisanih poslova iz ugovora o radu s istim djelatnikom, postavili smo upit Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava i zatražili službeno stajalište. Donosimo pitanje i odgovor koji će, nadamo se, razbiti sve nedoumice i nesporazume.

Program E-misija: Je li zakonit ugovor o djelu koji bi sklopili radnik i poslodavac za posao koji nije dio poslova i zadataka radnikovog radnog mjesta prema ugovoru o radu, a radnik bi kao izvršitelj obavio posao samostalno, izvan radnog vremena i prostora poslodavca, odnosno naručitelja, za ugovornu naknadu u zakonski dozvoljenom određenom roku (najdulje 4 mjeseca trajanje ugovora)? Napominjemo da posao koji bi radnik obavio po ugovoru o djelu ima obilježja posla za koji se takav ugovor sklapa.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava: 

Građani mogu sklapati ugovore obveznog prava (npr. ugovor o djelu), neovisno o tome nalaze li se već u radnom odnosu, u statusu studenta, u mirovini, ili su polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, uz uvjet da se obavljanjem takvih poslova ne izvršava sadržaj radnog odnosa te da ti poslovi nemaju obilježja poslova za koje se zasniva radni odnos.
Obveza sklapanja ugovora o radu postoji kada radnik radi nesamostalno, isključivo osobno te po uputama i pod nadzorom poslodavca, prema određenom radnom vremenu i u prostorijama poslodavca ili na nekom drugom mjestu koje odredi poslodavac. Poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima (najmanje jednom mjesečno) uz uručenje obračuna plaće.
Kod ugovora o djelu izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi i u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji. Izvođač odgovara za mane svoga djela po načelima građanskog, a ne radnog prava, a za posao (djelo) prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno predaji djela ili u nekoliko dijelova, ali ne obvezno najmanje jednom mjesečno.
Narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca koji imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos su faktična pitanja koja sukladno izloženom utvrđuje poslodavac, odnosno nadležna inspekcija ili sud u svakom konkretnom slučaju i nije ih moguće taksativno propisivati zakonom.

S poštovanjem,

 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)