Udruga kao kupac proizvoda OPG-a

U sklopu programa E-misija primili smo upit udruge koja naručuje od lokalnih OPG-a koji nisu izdavali račun za svoje proizvode.

Je li to ispravno te kako udruga treba postupiti u tom slučaju? – odgovore donosimo u današnjoj Financijskoj točki.

 

Mora li OPG izdati račun?

Za prodane poljoprivredne proizvode OPG je obvezan ispostaviti račun. Iznimno, računi se ne moraju ispostavljati ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom OPG-u izravno prodaju krajnjem potrošaču:

  • u proizvodnim objektima OPG-a ili
  • na tržnicama i otvorenim prostorima. Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja,
  • na štandovima i klupama na tržnicama na malo, te
  • štandovima i klupama izvan tržnica na malo (štandovima i klupama na javno-prometnim površinama, na površinama koje imaju pristup se javno-prometne površine, unutar trgovačkih centara i ustanova, te na OPG-ima).

OPG je dužan voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (u nastavku: Evidencija), i to neovisno prodaje li vlastite poljoprivredne proizvode na veliko ili na malo, te je li porezni obveznik ili ne.

OPG koji nije u registru poreznih obveznika (RPO)

OPG koje po osnovi djelatnosti poljoprivrede ostvari primitke u iznosu manjem od 80.500,00 kn godišnje i ne prima državne potpore, te nije obveznik PDV-a, nije obveznik poreza na dohodak i nema obvezu vođenja poslovnih knjiga (osim Evidencije). Kada ovo OPG prodaje svoje proizvode nema obvezu izdati račun. No, kada svoje proizvode prodaje poduzetnicima, školama, vrtićima, ustanovama i dr. osobama koje obavljaju registriraju djelatnost, osoba koja otkupljuje poljoprivredne proizvode mora OPG-u izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku. Otkupni blok mora sadržavati sve podatke o OPG-u (ime i prezime, OIB, broj iz Upisnika PG, žiro račun) i kupcu; vrstu, količinu, cijenu i ukupni iznos prodanih proizvoda; te izjavu prodavatelja (OPG-a) da nije porezni obveznik prema čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak.

OPG koji nije obveznik poreza na dohodak (kao ni poreza na dobit) nije obveznik fiskalizacije.

OPG – porezni obveznik

OPG koji ostvari primitke veće od 80.500,00 kn, prima državne poticaje i/ili je obveznik PDV-a, obvezan je upisati se u registar poreznih obveznika (RPO) i plaćati porez na dohodak, te voditi poslovne knjige. OPG – porezni obveznik obvezan je za prodane poljoprivredne proizvode izdavati račune, osim ako vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na vlastitom OPG-u izravno prodaje krajnjem potrošaču u proizvodnom objektu OPG-a ili na tržnici i otvorenim prostorima.

Račun OPG-a koji je:

  • obveznik poreza na dohodak – mora sadržavati podatke propisane čl. 38. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 137/15),
  • obveznik poreza na dohodak i PDV-a – mora sadržavati podatke propisane čl. 79. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 143/14).

Gotovinski računi koje OPG – porezni obveznik izdaje za poljoprivredne proizvode prodane potrošačima moraju sadržavati podatke propisane čl. 54.a Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08 – 44/16).

OPG – obveznik poreza na dohodak obveznik je fiskalizacije, pa sve račune naplaćene gotovim novcem i karticama mora poslati poreznoj upravi na fiskalizaciju.

U nastavku prilažemo prezentaciju koja  je javno objavljena na internetskim stranicama  Lag Istočna Istra a pripremila ju je mr.sc.Miljenka Cutvarić, urednica savjetnica HZRIFD-a. Prezentacija sadrži mnogo informacija  o OPG-ovima te ima i primjerak otkupnog bloka, koji može biti od koristi u ovoj problematici.

Prezentacija OPG

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)