Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima

Neprofitne organizacije imaju obvezu sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja koja obuhvaća tromjesečne izvještaje za razdoblja: I–III. i I-IX., polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj, a svi izvještaji mogu se predati u poslovnim jedinicama Fine.

Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (PR-RAS-NPF) sastavlja se i predaje za razdoblje I.-VI., a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih. Rok za predaju obrasca PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nemaju obvezu predaje polugodišnjih izvještaja.

Neprofitne organizacije koje u poslovnim knjigama nemaju evidentirane imovinu niti obveze i poslovno su neaktivne, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti. Izjava o neaktivnosti dostavlja se Ministarstvu financija – Registru neprofitnih organizacija, a ne Fini.

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  (NN br. 31/15), jer ih prema uputi Ministarstva financija, po isteku propisanih rokova, Fina neće zaprimati.

Fina prikuplja financijske izvještaje neprofitnih organizacija na osnovi Zakona o financijskom poslovanju  i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  (NN br. 31/15).

Za više informacija, kao i svu potrebnu dokumentaciju posjetite stranice Ministarstva financija.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)