Gospodarske djelatnosti udruga

Često nas građani koji osnivaju udrugu pitaju što da navedu pod gospodarske djelatnosti i što su to zapravo gospodarske djelatnosti, plaća li se na njih PDV i slično. Ovdje donosimo…

Udruga kao kupac proizvoda OPG-a

U sklopu programa E-misija primili smo upit udruge koja naručuje od lokalnih OPG-a koji nisu izdavali račun za svoje proizvode. Je li to ispravno te kako udruga treba postupiti u…