NAJAVA: Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.600.000
Prijaviti se mogu : Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo
Cilj:
– stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu;
– unaprjeđenje suradnje OCD-a, zatvorskog sustava i sustava socijalne skrbi u provedbi tretmana u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije;
– unaprjeđenje kapacitete OCD-a za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata.
Specifični ciljevi:
– razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera;
– jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja
Prihvatljive aktivnosti:
– jačanje kapaciteta OCD-a za provođenje terapijskog rada sa zatvorenicima; uspostava i organiziranje grupa samopomoći; radionice i informiranja o mogućnostima školovanja, zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava za vrijeme i nakon odsluženja sankcije;
– programi obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju;
– podrška OCD-ima u razvoju novih postpenalnih programa za povratnike s odsluženja kazne;
– pružanje usluga pravne pomoći; organiziranje rada terapijskih zajednica;
– provođenje edukacije stručnjaka OCD-a koji sudjeluju u provedbi postpenalnih usluga.
Prihvatljivi prijavitelji:
– organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;
– javne ustanove;
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Indikativan iznos financijske omotnice: 27.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.
Indikativni intenzitet potpore je 100%.
Indikativni datum objave natječaja je travanj 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je listopad 2017. godine.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

 

Izvor :http://www.eu-projekti.info

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)