Natječaj za prijavu projekata socijalnog poduzetništva

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, u sklopu projekta “My Initiative – Last Stage of Post-War Reconstruction” financiranim od strane Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj, raspisuje natječaj za projekte socijalnog poduzetništva na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije. Projekti socijalnog poduzetništva moraju sadržavati aktivnosti koje doprinose zajednicama navedenih županije te obnovi i poslijeratnom pomirenju, tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću. Rok za prijavu natječaja je 03.09.2014.

I. Cilj natječaja
Cilj natječaja je financijskom potporom udrugama omogućiti provedbu projekata socijalnog poduzetništva vezanih uz obnovu lokalnih zajednica u društvenom i ekonomskom smislu.

II. Područje aktivnosti
Financijska potpora dodjeljuje se za projekte, čije su aktivnosti od interesa za područja Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije. Projekt socijalnog poduzetništva mora sadržavati aktivnosti koje doprinose zajednicama navedenih županija, te doprinijeti obnovi i poslijeratnom pomirenju, tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću.

III. Visina financijske potpore
Najviši ukupni iznos koji se jednoj udruzi za projekt može odobriti putem ovog Natječaja iznosi 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna). Inicijativa će podržati po jedan projekt socijalnog poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

IV. Rok za provedbu projekta
Provedba projekta počinje s trenutkom potpisivanja ugovora o provedbi projekta s Inicijativom. Rok za provedbu projekta je 3 (slovima: tri) mjeseca od potpisivanja ugovora.

V. Uvjeti prijave
Natječaj je raspisan za udruge. Pravo prijave na ovaj natječaj ima svaka udruga koja je registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 88/01 i 11/02), odnosno ima sjedište u navedenim županijama. Djelatnost udruge mora biti usmjerena na razvoj lokalne zajednice, zaštitu i promociju ljudskih prava, tranzicijsku pravdu i suočavanje s prošlošću. Svaka udruga može na ovaj Natječaj prijaviti 1 (slovima: jedan) projekt.

Prijedlog projekta biti će razmatran ako udruga udovoljava sljedećim općim uvjetima:

• upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske te ima sjedište i djeluje na području navedenih županija,
• ima ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta,
• članovi projektnog tima imaju između 18 i 35 godina starosti s prebivalištem ili boravištem u navedenim županijama,
• svojim djelovanjem doprinosi razvoju lokalne zajednice, poslijeratnom pomirenju i obnovi, tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću,
• svojim djelovanjem promiče vrijednosti utvrđene Ustavom Republike Hrvatske i
• ima aktivno tijelo upravljanja (skupština i/ili upravni odbor).

Ukoliko su podnositelji prijava pojednici/ke, prije potpisivanja Ugovora i početka provedbe projekta, morat će osnovati udrugu po gore navedenim uvjetima. Inicijativa će pružiti logističku pomoć u proceduri registracije udruge, a troškovi osnivanja udruge pokriti će se iz dodijeljene financijske potpore.

VI. Kriteriji za dodjelu financijske potpore
Pri razmatranju prijave Povjerenstvo za provedbu Natječaja će provjeriti uvjete iz točke V. ovog
Natječaja te kao kriterije uzeti:
• kvalitetu prijavljenog projekta,
• ekonomičnost i dugoročnu održivost projekta i
• dodatne vrijednosti projekta (npr. efekt multiplikacije rezultata).

Povjerenstvo će također dodatno vrednovati slijedeće stavke:
• pridonošenje razvoju lokalnih zajednica u navedenim županijama,
• sudjelovanje članova/ica projektnog tima na treninzima o tranzicijskoj pravdi i socijalnom poduzetništvu organiziranim od strane Inicijative,
• unaprjeđenje međunacionalnih odnosa u navedenim lokalnim zajednicama,
• neposredan rad s korisnicima/ama,
• suradnja s drugim udrugama i ostalim partnerima (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području navedenih županija) i
• uključenost volontera u provedbu projekta.

VII. Financijska potpora ne može se dodijeliti:
• projektima udruga koje su povezane s političkim strankama,
• projektima koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji infrastrukturalnih objekata,
• projektima usmjerenim za financiranje redovnog poslovanja udruge (kupnja opreme, pokrivanje troškova ‘hladnog pogona’ i sl.) i
• projektima čija je jedina svrha korist članova/članica udruge.

VIII. Rok za prijavu natječaja
Rok za prijavu natječaja je 03. rujna 2014. godine.

IX. Način prijave
Sve zainteresirane udruge ili pojedinci moraju svoj projekt prijaviti na propisanom obrascu objavljenom uz ovaj Natječaj. Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu neće se razmatrati.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Kompletnu natječajnu dokumentaciju treba poslati na e-mail adresu Inicijative croatia@yihr.org sa naznakom Natječaj socijalnog poduzetništva u predmetu e-maila ili na adresu:
Inicijativa mladih za ljudska prava
za Natječaj socijalnog poduzetništva
Arnoldova 1
10 000 Zagreb

Za sva dodatna pitanja obratite se na e-mail: transitional.justice@yihr.org

YIHRCRO_ADMIN_STF_Prijavni_obrazac_2014_07

 

 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)