Objavljen poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

– institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
– vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
– knjižnične djelatnosti;
– izdavanja knjiga;
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
– književnih programa u knjižarama;
– arhivske djelatnosti;
– muzejsko-galerijske djelatnosti;
– zaštite i očuvanja arheološke baštine;
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
– digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
– međunarodne kulturne suradnje;
– izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
– nabave informatičke opreme.

Rok za podnošenje prijava je od 21. srpnja do 19. rujna 2014. godine.

Više informacija o natječaju i uvjetima prijave pročitajte na stranicama Ministarstva kulture

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)