Sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa Marie Skłodowska-Curie (COFUND-FP)

Opći cilj je poticanje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa koji promoviraju izvrsnost u treningu, mobilnosti i razvoju karijera istraživača, čime se širi praksa Marie Sklodowske-Curie akcija. Cilj će se postići financiranjem novih ili postojećih regionalnih, nacionalnih ili međunarodnih programa koji će otvoriti i osigurati mogućnost međusektorskih i interdisciplinarnih istraživačkih treninga, kao i trans-nacionalnu i kros-sektorsku mobilnost istraživača tijekom čitavog trajanja karijere.

Specifični cilj je pokriti sve istraživačke discipline (“bottom-up”), ali je također moguće usredotočiti se i na specifične znanstvene discipline. U tom slučaju raspon obuhvaćenih disciplina treba omogućiti razumnu razinu fleksibilnosti za istraživače. Programi čiji  su  prioriteti specifične znanstvene discipline utemeljene na nacionalnoj ili regionalnoj Strategiji za istraživanje i inovacije za pametne specijalizacije (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3 strategies) će također biti podržani.

Prihvatljive aktivnosti su novi ili postojeći doktorski programi i programi fellowshipa. Doktorski programi se usmjeravaju na razvijanje kompetencija mladih istraživača. Programi fellowshipa financiraju individualne treninge u području znanstvenog istraživanja i fellowship programe za razvoj karijere iskusnih istraživača. Istraživači u sklopu ove sheme trebaju biti usklađeni s pravilima mobilnosti Marie Curie-Skłodowska akcija, odnosno obvezne transnacionalne mobilnosti. Postojeći programi mogu odstupati od ovog pravila ako se odstupanje opravda u prijedlogu podnositelja zahtjeva.

Očekivani učinak:
COFUND shema će na dobrovoljnoj osnovi koristiti sinergiju između akcija Europske unije i akcija na regionalnoj i nacionalnoj razini, kao i drugih akcija na međunarodnim razini. Program će imati učinak podstreka za regionalne, nacionalne i međunarodne programe financiranja, kako mladih, tako i iskusnih istraživača. Ovaj utjecaj se očekuje proširiti na:
1. Omogućavanje doprinosa relevantnih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih aktera u razvoju vlastitih ljudskih resursa, uvođenjem i / ili daljnjim razvojem trans-nacionalne dimenzije u njihove rad;
2. Povećanje numeričkih i / ili kvalitativnih učinaka, u smislu radnih uvjeta i zapošljavanja, odnosno podupiranja istraživača;
3. Suzbijanje fragmentiranja ciljeva, metoda vrednovanja i radnih uvjeta na regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini.

Indikativni budžet je 80.000.000,00 eura iz proračuna Europske unije za 2015. godinu. Od tog proračuna 30.000.000,00 eura će se dodijeliti za doktorske programe. Dok će jedan podnositelj zahtjeva za sufinanciranje biti maksimalno sufinanciran sa 10.000.000,00 eura po jednom projektu.

Odabrani programi će imati trajanje od 36 do 60  mjeseci počevši od datuma određenih u ugovoru. Ovo trajanje uključuje i vrijeme koje je potrebno da se znanstvenici regrutiraju.

Rok za podnošenje prijava je 1.10. 2015. , 17:00:00 (Brussels local time)
Više o svemu saznajte ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)