Vodič kroz strukturu programa Horizon 2020

U vodiču je predstavljena  detaljna analiza strukture aktualnog programa Europske unije namjenjenog financiranju istraživačkih i inovativnih projekata. Cilj ove publikacije je pružiti detaljan opis programa Horizon 2020 te predstaviti različita tijela…

Javna nabava – Smjernice za za praktičare

Europska komisija u Hrvatskoj izdala je koristan priručnik “Javna nabava – Smjernice za praktičare”, o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Programski vodič Erasmus+ 2016.

Programski vodič Erasmus+ 2016. objavljen je kako bi predstavio mogućnosti financiranja projekata iz područja obrazovanja i mladih u narednoj godini. U njemu su predstavljeni pozivi koji nas iz ovog programa…

Prezentacija novog Zakona o udrugama

Novi Zakon o udrugama stupa na snagu 1. listopada 2014. Zamjenica ravnatelja Ureda za udruge, gđa Vesna Lendić Kasalo pripremila je prezentaciju novog Zakona koju možete spremiti sa naše stranice….